iranserver_mini_data_center
وضعیت سرورها

بررسی وضعیت سرور های ایران سرور

 • 28 اسفند 1396 - 12:52

  مشکل دسترسی به سرورهای دیتاسنتر پارس آنلاین برطرف گردید.

 • 28 اسفند 1396 - 12:35

  دسترسی به سرورهای دیتاسنتر پارس آنلاین با مشکل مواجه می باشد. پیگیری های لازم در حال انجام است

 • 24 اسفند 1396 - 09:48

  اختلال سرور Wh02 برطرف گردید.

 • 24 اسفند 1396 - 09:17

  دسترسی به سایت های سرور Wh02 با اختلال مواجه است. در حال بررسی هستیم

 • 24 اسفند 1396 - 04:38

  LH034 مشکل رفع گردید و هم اکنون در دسترس می باشد

با وارد نمودن نام سایت خود در این بخش وضعیت سرور سایت را مشاهده فرمایید :
 • Aban
 • Arad
 • Arman
 • bahman
 • Ekbatan
 • Expo
 • Homa
 • Irana
 • karina
 • Khorshid
 • LH01
 • LH010
 • LH011
 • LH012
 • LH014
 • LH015
 • LH016
 • LH017
 • LH018
 • LH019
 • LH02
 • LH020
 • LH022
 • LH024
 • LH025
 • LH026
 • LH027
 • LH028
 • lh029
 • LH03
 • LH030
 • LH034
 • LH035
 • LH036
 • LH037
 • LH04
 • LH040
 • LH044
 • LH047
 • LH05
 • LH050
 • LH057
 • LH06
 • LH067
 • LH07
 • LH077
 • LH08
 • LH087
 • LH09
 • LH097
 • LH107
 • LH117
 • LH127
 • LH137
 • LH147
 • LH157
 • LH167
 • LH177
 • Mahan
 • Mail1
 • Mail2
 • Maral
 • sabalan
 • Sadaf
 • Sahand
 • Sasan
 • Shirin
 • Taban
 • Tanin
 • WH01
 • WH02
 • WH03
 • WH04
 • WH05
 • WH06
 • WH07
 • WH08
 • WH09