دسته بندی: سرور
نوع: دچار اختلال
وضعیت: رفع شده

اختلال در سرور EUVPS169

شروع: ۱۵ شهریور ۱۵:۵۱
مدت زمان احتمالی:1 ساعت
پایان:۱۵ شهریور ۲۰:۳۰
توضیحات

هم اکنون با اختلالی در سرور اصلی EUVPS169 مواجه هستیم که موضوع در حال بررسی و اقدامات لازم جهت رفع آن در دست انجام می باشد. نتیجه نیز متعاقباً از همین طریق اعلام می گردد.

آخرین بروزرسانی ها

در رابطه با اختلال سرور EUVPS169: مشکل به صورت کامل مرتفع شد و سرور EUVPS169 در دسترس می باشد.

۱۵ شهریور ۲۰:۳۰