دسته بندی: سرور
نوع: بحرانی
وضعیت: رفع شده

اختلال در سرور lh134

شروع: ۱۰ شهریور ۱۳:۵۰
مدت زمان احتمالی:1 ساعت
پایان:۱۰ شهریور ۱۳:۵۹
توضیحات

با اختلالی در سرور lh134 مواجه هستیم که موضوع در حال بررسی و اقدامات لازم جهت رفع آن در دست انجام می باشد. نتیجه نیز متعاقباً از همین طریق اعلام می گردد.
پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم.

آخرین بروزرسانی ها

با اقدامات صورت گرفته اختلال برطرف شد و سرور دردسترس قرار دارد.

۱۴ شهریور ۱۴:۵۷

با اقدامات صورت گرفته اختلال برطرف شد و سرور دردسترس قرار دارد.

۱۰ شهریور ۱۳:۵۹